Rustbehandling

I Norge har vi et ekstremt klima, og må ofte salte veiene. Dette fører til at hver eneste bil begynner å ruste – uansett hva slags behandling den har fått på fabrikken. Under kjøring vil det alltid komme småskader og slitasje fra steinsprut på bilens understell. I disse småskadene vil rust raskt kunne utvikle seg på grunn av luftforurensning, fuktighet, og ikke minst veisalt. Saltforbruket har fordoblet seg de siste 5 årene på Norske veier.

Vi utfører profesjonell antirustbehandling behandling på alle bilmerker.